Neutron Group

To provide Taiwanese users a world-class neutron experimental facility, National Science Council (NSC) funded the construction of a cold neutron triple-axis spectrometer, which is carried out by National Central University. The Taiwan-Australian neutron instrument SIKA is located at Australian Nuclear Science and Technology Organization (ANSTO), near Sydney, Australia. NSRRC took over the instrument in 2013 and has since commissioned the instrument and introduced it into the international user program. NSRRC is also responsible for the promotion of neutron research and user cultivation in Taiwan. Below is a link to the first annual report of the neutron program. This will hopefully stimulate many to think about using neutrons for their research in condensed matter.

The major tasks of Neutron Group are:

To run and maintain ANSTO-SIKA.

To provide experiment technique support to Taiwan users at ANSTO (Small angle neutron scattering, Power diffraction neutron scattering, Inelastic neutron scattering, etc.).

To execute Ministry of Science and Technology neutron cultivation program, review and provide finacial support to Taiwanese users to perform neutron experiments at ANSTO and other international neutron facilities.

To execute and broaden related scientific and technological applications of neutron scattering.

To promote the domestic neutron scattering research and cultivate the neutron users.

Group members

English NameJob Description
Shih-Chun ChungNeutron Group Leader
Chun-Ming WuSmall Angle Neutron Scattering instrument scientist
Jen-Chih PengDevelopment and maintenance of instrument control software
Chin-Wei WangPowder Diffraction Instrument Scientist
Shin-ichiro YanoTriple-axis spectrometer instrument scientist
Tzu-Yen HuangReflectometry instrument scientist
Publication: 
1The role of intrinsic stacking fault in facilitating the pressure-induced phase transition in CoCrFeMnNi high entropy alloys
Chih-Ming Lin*, Ching-Pao Wang, Sean R. Shieh, Yao-Jen Chang, Tony Huang, Dong-Zhou Zhang, Chin-Wei Wang, An-Chou Yeh, Jenh-Yih Juang*
Materials Chemistry and Physics 275, 125273 (2022) ANSTO (IF=4.094)
2Antiferromagnetic spin correlations above the bulk ordering temperature in NiO nanoparticles: Effect of extrinsic factors
Tai-Yue Li, Ming-Kang Ho, Tus-En Hsu, Hsin-Hao Chiu, Kuan-Ting Wu, Jen-Chih Peng, Chun-Ming Wu, Ting Shan Chan, B. Vijaya Kumar, P. Muralidhar Reddy, Shyue-Chu Ke, Chia-Liang Cheng, Ashish Chhaganlal Gandhi*, Sheng Yun Wu*
Appl. Surf. Sci. 578, 152081 (2022) ANSTO (IF=6.610)
3Non-conventional superconductivity in magnetic In and Sn nanoparticles
Ma‑Hsuan Ma, Erdembayalag Batsaikhan, Huang‑Nan Chen, Ting‑Yang Chen, Chi‑Hung Lee, Wen‑Hsien Li*, Chun‑Ming Wu, and Chin‑Wei Wang
Sci. Rep. 12, 775 (2022) ANSTO (IF=4.379)
4Magnetic ordering in the rhombohedral α-DyGa3
Meng-Ru Cong, Chin-Wei Wang*, Wei-Jun Ren**, M. Avdeev, Chris D. Ling, Fei Gao, Bing Li, Zhi-Dong Zhang
J. Alloys Compd. 903, 163906 (2022). ANSTO (IF=5.316)
5A polytherapy based approach to combat antimicrobial resistance using cubosomes
Xiangfeng Lai, Mei-Ling Han, Yue Ding, Seong Hoong Chow, Anton P. Le Brun, Chun-Ming Wu, Phillip J. Bergen, Jhih-hang Jiang, Hsien-Yi Hsu, Benjamin W. Muir, Jacinta White, Jiangning Song, Jian Li, Hsin-Hui Shen*
Nature Communications 13, 343 (2022). ANSTO (IF=12.121)
6Evolution from helical to colinear ferromagnetic order of the Eu2+ spins in RbEu(Fe1-xNix)4As4 superconductors
Qianhui Xu, Yi Liu, Sijie Hao, Jiahui Qian, Cheng Su, Chin-Wei Wang, Thomas Hansen, Zhendong Fu, Yixi Su, Wei Li, Guang-Han Cao*, Yinguo Xiao*, Wentao Jin*
Phys. Rev. Res. 4, 013077 (2022). ANSTO (IF=0.000)
7Neutron Spectroscopy Evidence on the Dual Nature of Magnetic Excitations in a van der Waals Metallic Ferromagnet Fe2.72GeTe2
Song Bao, Wei Wang, Yanyan Shangguan, Zhengwei Cai, Zhao-Yang Dong, Zhentao Huang, Wenda Si, Zhen Ma, Ryoichi Kajimoto, Kazuhiko Ikeuchi, Shin-ichiro Yano, Shun-Li Yu*, Xiangang Wan, Jian-Xin Li*, Jinsheng Wen*
Phys. Rev. X 12, 011022 (2022) ANSTO (IF=15.762)
8Manipulating the structures and photoresponsive properties of an azobenzene-containing triblock copolymer by changing solvency and adding salts
Yu-Shen Wu, Jin-Yao Ma, Jitendra P. mata, Chunming Wu, Kai-Ling Hsu, Chien-Tsung Lo*
J. Mol. Liq. 348, 118013 (2022). ANSTO (IF=5.850)
9Neutron diffraction and linear Grüneisen parameter studies of magnetism in NdFe2Ga8
Xingyu Wang, Cuixiang Wang, Bo Liu, Ke Jia, Xiaoyan Ma, Gang Li, Xiaoping Wang, Chin-Wei Wang, Youguo Shi*, Yi-feng Yang*, Shiliang Li*
Phys. Rev. B 105, 035152 (2022). ANSTO (IF=3.664)
10Controlling spin orientation and metamagnetic transitions in anisotropic van der Waals antiferromagnet CrPS4 by hydrostatic pressure
Yuxuan Peng, Zhongchong Lin, Guang Tian, Jie Yang, Peijie Zhang, Fanggui Wang, Pingfan Gu, Xingyu Liu, Chin-Wei Wang, Maxim Avdeev, Fuyang Liu, Dong Zhou, Rui Han, Peng Shen, Wenyun Yang,* Shunquan Liu, Yu Ye, Jinbo Yang
Adv. Funct. Mater. 32, 2106592 (2022) ANSTO (IF=18.808)
11Magnetic properties and non-collinear spin structure of tin-rich stannide Ho5Co6Sn18
Chin-Wei Wang*, Sunil K. Karna†, Shin-ichiro Yano, Chi-Hung Lee, Maxim Avdeev, Chin Shan Lue, Chia Nung Kuo
Phys. Rev. B 105, 104429 (2022) ANSTO (IF=3.664)
12Magnetic structure, magneto-caloric properties and magnetic critical behaviours of LaMn2Ge2 compounds
X. X. Wang, W. Q. Wang, W. D. Hutchison, C. W. Wang, H. Y. Hao, F. Su, Y. F. Xue, J. C. Debnath, S. J. Campbell, Z. X. Cheng, J. L. Wang*
J. Alloys Compd. 909, 164784 (2022). ANSTO (IF=5.316)
13Relief of spin frustration through magnetic anisotropy in the quasi-one-dimensional S = 1/2 antiferromagnet Na2CuSO4Cl2
M. Fujihala*, Y. Sakuma, S. Mitsuda, A. Nakao, K. Munakata, R. A. Mole, S. Yano, D. H. Yu, K. Takehana, Y. Imanaka, M. Akaki, S. Okubo, H. Ohta
Phys. Rev. B 105, 144410 (2022) ANSTO,J-Parc (IF=3.644)
14Interconnected Microporous and Mesoporous Carbon Derived from Pitch for Lithium-Sulfur Batteries
Yu-Chien Ko, Chun-Hsiang Hsu, Chang-An Lo, Chun-Ming Wu, Hung-Ling Yu, Chun-Han Hsu, Hong-Ping Lin*,Chung-Yuan Mou*,Heng-Liang Wu*
ACS Sustainable Chem. Eng. 2022, 10, 4462-4472 ANSTO (IF=7.800)
15Neutron Spectroscopy Evidence for a Possible Magnetic-Field-Induced Gapless Quantum-Spin-Liquid Phase in a Kitaev Material α-RuCl3
Xiaoxue Zhao, Kejing Ran, Jinghui Wang, Song Bao, Yanyan Shangguan, Zhentao Huang, Junbo Liao, Bo Zhang, Shufan Cheng, Hao Xu, Wei Wang, Zhao-Yang Dong, Siqin Meng, Zhilun Lu, Shin-ichiro Yano, Shun-Li Yu*, Jian-Xin Li*, Jinsheng Wen*
Chin. Phys. Lett. 39, 057501 (2022) ANSTO,HZB (IF=1.483)
16Two-dimensional zero thermal expansion in low-cost MnxFe5-xSi3 alloys via integrating crystallographic texture and magneto-volume effect
Chengyi Yu, Kun Lin*, Yili Cao, Wenjie Li, Yan Chen, Ke An, Chin-Wei Wang, Kenichi Kato, Qiang Li, Jinxia Den, Xianran Xing*
SCIENCE CHINA Materials, 65(7), 1912-1919 (2022). ANSTO,SNS (IF=8.270)