中子期刊

以下期刊列表(已刊登)以中子散射數據應用,且台灣研究學者(粗體)為作者, 共同作者, 或通訊作者為主。

Publication: 
1*The role of intrinsic stacking fault in facilitating the pressure-induced phase transition in CoCrFeMnNi high entropy alloys
Chih-Ming Lin*, Ching-Pao Wang, Sean R. Shieh, Yao-Jen Chang, Tony Huang, Dong-Zhou Zhang, Chin-Wei Wang, An-Chou Yeh, Jenh-Yih Juang*
Materials Chemistry and Physics 275, 125273 (2022) ANSTO (IF=4.094)
2*Design of doxorubicin encapsulated pH-/thermo-responsive and cationic shell-crosslinked magnetic drug delivery system
Ndumiso Vukile Mdlovu, Kuen-Song Lin*, Meng-Tzu Weng*, You-Sheng Lin
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 209, 112168 (2022) Jparc (IF=3.997)
3*Antiferromagnetic spin correlations above the bulk ordering temperature in NiO nanoparticles: Effect of extrinsic factors
Tai-Yue Li, Ming-Kang Ho, Tus-En Hsu, Hsin-Hao Chiu, Kuan-Ting Wu, Jen-Chih Peng, Chun-Ming Wu, Ting Shan Chan, B. Vijaya Kumar, P. Muralidhar Reddy, Shyue-Chu Ke, Chia-Liang Cheng, Ashish Chhaganlal Gandhi*, Sheng Yun Wu*
Appl. Surf. Sci. 578, 152081 (2022) ANSTO (IF=6.610)
4*Non-conventional superconductivity in magnetic In and Sn nanoparticles
Ma‑Hsuan Ma, Erdembayalag Batsaikhan, Huang‑Nan Chen, Ting‑Yang Chen, Chi‑Hung Lee, Wen‑Hsien Li*, Chun‑Ming Wu, and Chin‑Wei Wang
Sci. Rep. 12, 775 (2022) ANSTO (IF=4.379)
5*Magnetic ordering in the rhombohedral α-DyGa3
Meng-Ru Cong, Chin-Wei Wang*, Wei-Jun Ren**, M. Avdeev, Chris D. Ling, Fei Gao, Bing Li, Zhi-Dong Zhang
J. Alloys Compd. 903, 163906 (2022). ANSTO (IF=5.316)
6*A polytherapy based approach to combat antimicrobial resistance using cubosomes
Xiangfeng Lai, Mei-Ling Han, Yue Ding, Seong Hoong Chow, Anton P. Le Brun, Chun-Ming Wu, Phillip J. Bergen, Jhih-hang Jiang, Hsien-Yi Hsu, Benjamin W. Muir, Jacinta White, Jiangning Song, Jian Li, Hsin-Hui Shen*
Nature Communications 13, 343 (2022). ANSTO (IF=12.121)
7*Evolution from helical to colinear ferromagnetic order of the Eu2+ spins in RbEu(Fe1-xNix)4As4 superconductors
Qianhui Xu, Yi Liu, Sijie Hao, Jiahui Qian, Cheng Su, Chin-Wei Wang, Thomas Hansen, Zhendong Fu, Yixi Su, Wei Li, Guang-Han Cao*, Yinguo Xiao*, Wentao Jin*
Phys. Rev. Res. 4, 013077 (2022). ANSTO (IF=0.000)
8*Neutron Spectroscopy Evidence on the Dual Nature of Magnetic Excitations in a van der Waals Metallic Ferromagnet Fe2.72GeTe2
Song Bao, Wei Wang, Yanyan Shangguan, Zhengwei Cai, Zhao-Yang Dong, Zhentao Huang, Wenda Si, Zhen Ma, Ryoichi Kajimoto, Kazuhiko Ikeuchi, Shin-ichiro Yano, Shun-Li Yu*, Xiangang Wan, Jian-Xin Li*, Jinsheng Wen*
Phys. Rev. X 12, 011022 (2022) ANSTO (IF=15.762)
9*Tensile Response of As-Cast CoCrFeNi and CoCrFeMnNi High-Entropy Alloys
Tu-Ngoc Lam*, Mao-Yuan Luo, Takuro Kawasaki, Stefanus Harjo, Jayant Jain, Soo-Yeol Lee, An-Chou Yeh, E-Wen Huang*
Crystal 12, 157 (2022). J-Parc (IF=2.404)
10*Manipulating the structures and photoresponsive properties of an azobenzene-containing triblock copolymer by changing solvency and adding salts
Yu-Shen Wu, Jin-Yao Ma, Jitendra P. mata, Chunming Wu, Kai-Ling Hsu, Chien-Tsung Lo*
J. Mol. Liq. 348, 118013 (2022). ANSTO (IF=5.850)
11*Neutron diffraction and linear Grüneisen parameter studies of magnetism in NdFe2Ga8
Xingyu Wang, Cuixiang Wang, Bo Liu, Ke Jia, Xiaoyan Ma, Gang Li, Xiaoping Wang, Chin-Wei Wang, Youguo Shi*, Yi-feng Yang*, Shiliang Li*
Phys. Rev. B 105, 035152 (2022). ANSTO (IF=3.664)
12*Controlling spin orientation and metamagnetic transitions in anisotropic van der Waals antiferromagnet CrPS4 by hydrostatic pressure
Yuxuan Peng, Zhongchong Lin, Guang Tian, Jie Yang, Peijie Zhang, Fanggui Wang, Pingfan Gu, Xingyu Liu, Chin-Wei Wang, Maxim Avdeev, Fuyang Liu, Dong Zhou, Rui Han, Peng Shen, Wenyun Yang,* Shunquan Liu, Yu Ye, Jinbo Yang
Adv. Funct. Mater. 32, 2106592 (2022) ANSTO (IF=18.808)
13*Magnetic properties and non-collinear spin structure of tin-rich stannide Ho5Co6Sn18
Chin-Wei Wang*, Sunil K. Karna†, Shin-ichiro Yano, Chi-Hung Lee, Maxim Avdeev, Chin Shan Lue, Chia Nung Kuo
Phys. Rev. B 105, 104429 (2022) ANSTO (IF=3.664)
14*Magnetic structure, magneto-caloric properties and magnetic critical behaviours of LaMn2Ge2 compounds
X. X. Wang, W. Q. Wang, W. D. Hutchison, C. W. Wang, H. Y. Hao, F. Su, Y. F. Xue, J. C. Debnath, S. J. Campbell, Z. X. Cheng, J. L. Wang*
J. Alloys Compd. 909, 164784 (2022). ANSTO (IF=5.316)
15*Relief of spin frustration through magnetic anisotropy in the quasi-one-dimensional S = 1/2 antiferromagnet Na2CuSO4Cl2
M. Fujihala*, Y. Sakuma, S. Mitsuda, A. Nakao, K. Munakata, R. A. Mole, S. Yano, D. H. Yu, K. Takehana, Y. Imanaka, M. Akaki, S. Okubo, H. Ohta
Phys. Rev. B 105, 144410 (2022) ANSTO,J-Parc (IF=3.644)
16*Interconnected Microporous and Mesoporous Carbon Derived from Pitch for Lithium-Sulfur Batteries
Yu-Chien Ko, Chun-Hsiang Hsu, Chang-An Lo, Chun-Ming Wu, Hung-Ling Yu, Chun-Han Hsu, Hong-Ping Lin*,Chung-Yuan Mou*,Heng-Liang Wu*
ACS Sustainable Chem. Eng. 2022, 10, 4462-4472 ANSTO (IF=7.800)
17*Neutron Spectroscopy Evidence for a Possible Magnetic-Field-Induced Gapless Quantum-Spin-Liquid Phase in a Kitaev Material α-RuCl3
Xiaoxue Zhao, Kejing Ran, Jinghui Wang, Song Bao, Yanyan Shangguan, Zhentao Huang, Junbo Liao, Bo Zhang, Shufan Cheng, Hao Xu, Wei Wang, Zhao-Yang Dong, Siqin Meng, Zhilun Lu, Shin-ichiro Yano, Shun-Li Yu*, Jian-Xin Li*, Jinsheng Wen*
Chin. Phys. Lett. 39, 057501 (2022) ANSTO,HZB (IF=1.483)
18*Two-dimensional zero thermal expansion in low-cost MnxFe5-xSi3 alloys via integrating crystallographic texture and magneto-volume effect
Chengyi Yu, Kun Lin*, Yili Cao, Wenjie Li, Yan Chen, Ke An, Chin-Wei Wang, Kenichi Kato, Qiang Li, Jinxia Den, Xianran Xing*
SCIENCE CHINA Materials, 65(7), 1912-1919 (2022). ANSTO,SNS (IF=8.270)
19*Seawater Corrosion Resistant and Isotropic Zero Thermal Expansionary Alloy (Zr,Ta)(Fe,Co)2
Wenjie Li, Kun Lin,* Yu Yan, Chengyi Yu, Yili Cao, Xin Chen,* Chin-Wei Wang, Kenichi Kato, Yan Chen, Ke An, Qinghua Zhang, Lin Gu, Qiang Li, Jinxia Deng, Xianran Xing*
Adv. Mater. 2022, 2109592 ANSTO,SNS (IF=32.086)
20*Anomalous Magnetic Moment Direction under Magnetic Anisotropy Originated from Crystalline Electric Field in van der Waals Compounds CeTe3 and CeTe2Se
Daichi Ueta* , Riki Kobayashi , Hiroki Sawada, Yuki Iwata, Shin-ichiro Yano, Shingo Kuniyoshi, Yuita Fujisawa, Takatsugu Masuda, Yoshinori Okada, Shinichi Itoh
Journal of the Physical Society of Japan 91, 094706 (2022) ANSTO,Jparc (IF=1.828)
21*Revealing short- and long-range cationic disorders in (AgxCu1-x)2ZnSnSe4-based kesterite lattice
Shaham Quadir, Mohammad Qorbani, Amr Sabbah, Tai-Sing Wu, Aswin kumar Anbalagan, Wei-Tin Chen, Suneesh Meledath Valiyaveettil, Ho-Thi Thong, Chin-Wei Wang, Cheng-Ying Chen, Chih-Hao Lee, Kuei-Hsien Chen*,Li-Chyong Chen*
Chem. Mater. 34, 15, 7058-7068 (2022) ANSTO (IF=9.811)
22*Zigzag magnetic order in a novel tellurate compound Na4-δNiTeO6 with S = 1 chains
Cheng Su, Xutao Zeng, Yi Li, Nvsen Ma, Zhengwang Lin, Chuandi Zhang, Chin-Wei Wang, Ziyu CHEN, Xingye Lu, Wei Li, Xianlei Sheng, Wentao Jin*
Sci. China Phys. Mech. Astron. 65, 297511 (2022) ANSTO (IF=0.000)
23*Observation of magnetic field-induced second magnetic ordering and peculiar ferroelectric polarization in L-type ferrimagnetic Fe2(MoO4)3
Ajay Tiwari, D. Chandrasekhar Kakarla, M.-J. Hsieh, J.-Y Lin, C. W. Wang, L. K. Tseng, C. E. Lu, Arkadeb Pal, T. W. Kuo, Mitch M. C. Chou, H. D. Yang
Phys. Rev. Mater. 6, 094412 (2022). ANSTO (IF=3.989)
24*Chain Length Effects of Added Homopolymers on the Phase Behavior in Blend Films of a Symmetric, Weakly Segregated Polystyrene-block-poly(methyl methacrylate)
Jia-Wen Hong*, Jung-Hong Chang*, Hsiang-Ho Hung, Yin-Ping Liao, Yi-Qing Jian, Iris Ching-Ya Chang, Tzu-Yen Huang, Andrew Nelson, I-Ming Lin, Yeo-Wan Chiang, Ya-Sen Sun*
Macromolecules 55, 2130-2147 (2022) ANSTO (IF=5.985)
25*Noncentrosymmetric frustrated magnet Sr0.94Mn0.86Te1.14O6 single crystals
Kalimuthu Moovendaran, Raju Kalaivanan, I. Panneer Muthuselvam, K. Ramesh Babu, Suheon Lee, C. H. Lee, Khasim Saheb Bayikadi, Namasivayam Dhenadhayalan, Wei-Tin Chen, Chin-Wei Wang, Yen-Chung Lai, Yoshiyuki iizuka, Kwang-Yong Choi, Vladimir B. Nalbandyan, Raman Sankar*
Inorg. Chem. 61, 19058-19066 (2022). ANSTO (IF=5.165)
Others: 
1Two Pressure Cells for Quasielastic and Inelastic Neutron Scatterings
Bao Yuan, Richard Mole, Chin-Wei Wang, Amy Shumack, Rachel White, Bing Li, Xin Tong* and Dehong Yu*
EPJ Web of Conferences 272, 02009 (2022) ANSTO
conference