中子期刊

以下期刊列表以中子散射數據應用,且台灣研究學者為共同作者為主。

1*Green Energy Materials Handbook
Sanjaya Brahma, Chia-Chin Chang, Chia-Yun Chen, Hung-Yuan Chen, Jing-Ru Chen, Kun-You Chen, Peter Chen, Tsan-Yao Chen, Chi-Cheng Chiu, Guan-Ying Fu, Chih-Wei Hu, Jow-Lay Huang, I-Ming Hung, Jeng-Shiung Jan, Yung-Der Juang, Chin-Lung Kuo, Chun-Hsien Kuo, Chia-Jung Lee, Yuh-Lang Lee, Ming-Hsien Li, Wei-Bang Li, Chih-Ao Liao, Kuan-Yu Lin, Shih-Kang Lin, Shih‑Yang Lin, Hsin‑Yi Liu, Ralph Nicolai Nasara, Duy Khanh Nguyen, Hai Duong Pham, Ilham Ramadhan Putra, Lakshmanan Saravanan, Pawan Kumar Singh, Yu-Fan Su, Ramesh Subramani, Hsisheng Teng, Ngoc Thanh Thuy Tran, Yu-Jen Tsai, Yu-Chao Tseng, Chai-Hao Tu, Shanmuganathan Venketasan, Yi-Hung Wang, Shao-Chieh Weng, Chun-Ming Wu, Ming-Hsiu Wu and Ping-Ching Wu
Taylor and Francis 2019 ANSTO (IF=0.000)
2*Invariant incommensurate coherence length in spin-density-wave excitation of Cr0.99Fe0.11
Haruhiro Hiraka*, Shin-ichiro Yano, Tatsuo Fukuda
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 469, 629-632 (2019) ANSTO (IF=2.717)
3In situ studies of atomic ordering in Fe-19Ga type alloys
I.S. Golovin,A.M. Balagurov, W.C. Cheng, J. Cifre, D.A. Burdin, I.A. Bobrikov, V.V. Palacheva, N. Yu Samoylova, E.N. Zanaeva
Intermetallics 105, 6-12 (2019) JINR (IF=2.969)
4Local elasticity in nonlinear rheology of interacting colloidal glasses revealed by neutron scattering and rheometry
Zhe Wang, Takuya Iwashita, Lionel Porcar, Yangyang Wang, Yun Liu, Luis E. Sánchez-Díaz, Bin Wu, Guan-Rong Huang, Takeshi Egami and Wei-Ren Chen
Phys. Chem. Chem. Phys. 21, 38--45 (2019) SNS (IF=4.224)
5*Observation of charge transfer driven antiferroelectricity in 3d-pyrochlore multiferroic Cu2OC12
H. C. Wu, J. K. Yuan, K. D. Chandrasekhar, C. H. Lee, W. H. Li, C. W. Wang, J. M. Chen, J. Y. Lin, H. Berger, T. W. Yen, S. M. Huang, C. W. Chu, H. D. Yang
Material Today Physics 8, 34-42 (2019) ANSTO (IF=0.000)
6*Controlling the magnetic reversal mechanism of exchange biased MnxOy/Ni80Fe20bilayers throughO+implantation
Ji Zhang, Grace I. Causer, Xinzhi Liu, Mihail Ionesu, Sean Li Ko-Wei Lin*, Frank Klose*
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 476, 437-446 (2019) ANSTO (IF=2.717)
7*The structure and magnetism of orthochromites Ho1-xYxCrO3
Hongliang Wang, Xinzhi Liu, Lijie Hao, Xiaobai Ma, Wenze Han, Kai Sun, Dongfeng Chen, Hao Guo, Zhendong Fu, Chin-Wei Wang, Pinwen Zhu, and Yuntao Liu
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 473, 428-434 (2019) ANSTO (IF=2.717)
8Precipitating ordered skyrmion lattices from helical spaghetti and granular powders
Dustin A. Gilbert*, Alexander J. Grutter, Paul M. Neves, Guo-Jiun Shu, Gergely Zimanyi, Brian B. Maranville, Fang-Cheng Chou, Kathryn Krycka, Nicholas P. Butch, Sunxiang Huang, and Julie A. Borchers
PHYSICAL REVIEW MATERIALS 3, 014408 (2019) NIST (IF=2.926)
9*Multifunctional nanocarrier as a potential micro-RNA delivery vehicle for neuroblastoma treatment
Ndumiso Vukile Mdlovu, Yun Chen*, Kuen-Song Lin*, Ming-Wei Hsu, Steven S.-S. Wang∗, Chun-Ming Wu, You-Sheng Lin, Kazuki Ohishi
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 96, 526 (2019) ANSTO (IF=3.849)
10*Thermoelectric Figure-of-Merit of Fully Dense Single-Crystalline SnSe
Pai-Chun Wei, Sriparna Bhattacharya, Yu-Fei Liu, Fengjiao Liu, Jian He, Yung-Hsiang Tung, Chun-Chuen Yang, Cheng-Rong Hsing, Duc-Long Nguyen, Ching-Ming Wei, Mei-Yin Chou, Yen-Chung Lai, Tsu-Lien Hung, Syu-You Guan, Chia-Seng Chang, Hsin-Jay Wu, Chi-Hung Lee, Wen-Hsien Li , Raphael P. Hermann, Yang-Yuan Chen, and Apparao M. Rao
ACS Omega 4, 5442 (2019) NCNR (IF=2.584)
11Copper hydride clusters in energy storage and conversion
Rajendra S. Dhayal*, Werner E. van Zyl*, and C. W. Liu*
Dalton Trans. 48, 3531-3538 (2019) (IF=4.099)
12*Hardening steels by the generation of transient phase using additive manufacturing
E-Wen Huang*, Soo Yeol Lee*, Jayant Jain, Yang Tong, Ke An, Nien-Ti Tsou, Tu-Ngoc Lam, Dunji Yu, Hobyung Chae, Shi-Wei Chen, Shih-Min Chen, and Hung-Sheng Chou*
Intermetallics 109, 60-67 (2019) SNS (IF=2.969)
13Synthesis of Bimetallic Copper-Rich Nanoclusters Encapsulating a Linear Palladium Dihydride Unit
K. K. Chakrahari, R. P. B. Silalahi, T. -H. Chiu, X. Wang, N. Azrou, S. Kahlal, Y. -C. Liu, M. -H. Chiang, J.-Y. Saillard*, and C. W. Liu*
Angew. Chem. Int. Ed. 58, 1-6 (2019) SNS (IF=12.102)
14*Interplay between magnetic ion and amorphous carbon in Na3V2(PO4)3/C nanocomposite
Cheng-Wei Kao, Chun-Chuen Yang, Chin-Wei Wang, Shu-Han Zhuang, Yung-Hsiang Tung, Ting-Wei Hsu, Wei-Chun Wu, Wei-Ren Liu and Kuen-Song Lin
AIP Advances 9, 035134 (2019) ANSTO (IF=1.653)
15*Colossal barocaloric effects in plastic crystals
Bing Li*, Yukinobu Kawakita, Seiko Ohira-Kawamura, Takeshi Sugahara, Hui Wang, Jingfan Wang, Yanna Chen, Saori I. Kawaguchi, Shogo Kawaguchi, Koji Ohara, Kuo Li, Dehong Yu, Richard Mole, Takanori Hattor, Tatsuya Kikuchi, Shin-ichiro Yano, Zhao Zhang, Zhe Zhang, Weijun Ren, Shangchao Lin, Osami Sakata, Kenji Nakajima and Zhidong Zhang
Nature 567, 506 (2019) ANSTO (IF=41.577)
16*Strong electron-phonon coupling in superconducting bismuth nanoparticles
Ashish Chhaganlal Gandhi, Shrikrushna Shivaji Gaikwad, Jen-Chih Peng, Chin-Wei Wang, Ting Shan Chan, and Sheng Yun Wu
APL Materials 7, 031111 (2019) ANSTO (IF=4.739)
17 Pressure-induced collapse of the spin-orbital Mott state in the hyperhoneycomb iridate β-Li2IrO3
T. Takayama, A. Krajewska, A. S. Gibbs, A. N. Yaresko, H. Ishii, H. Yamaoka, K. Ishii, N. Hiraoka, N. P. Funnell, C. L. Bull, and H. Takagi
PHYSICAL REVIEW B 99, 125127 (2019) ISIS (IF=3.813)
18*Anomalous Magnetic Properties in Mn(Se, S) System
Chun-Hao Huang, Chin-Wei Wang, Chung-Chieh Chang, Yung-Chi Lee, Gwo-Tzong Huang, Ming-Jye Wang*, and Maw-Kuen Wu
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 483, 205-211 (2019) ANSTO (IF=2.717)
19*Antibiotic resistance and host immune evasion in Staphylococcus aureus mediated by a metabolic adaptation
Jhih-Hang Jiang, Md Saruar Bhuiyan, Hsin-Hui Shen, David R. Cameron, Thusitha W. T. Rupasinghe, Chun-Ming Wu, Anton P. Le Brun, Xenia Kostoulias, Carmen Domene, Alex J. Fulcher, Malcolm J. McConville, Benjamin P. Howden, Graham J. Lieschke, and Anton Y. Peleg
PNAS 116, 3722 (2019) ANSTO (IF=9.504)
20Cu2MSiO5 (M = Co, Ni): A new silicate material with chains of Cu and M ions
S. W. Lee, H. Guo, L. Zhao, Z. Hu, T. Mueller, H. J. Lin, C. T. Chen, G. Ryu, L. H. Tjeng, and A. C. Komarek
PHYSICAL REVIEW MATERIALS 3, 034408 (2019) JCNS (IF=2.926)
21*An efficient multi-doping strategy to enhance Li-ion conductivity in the garnet-type solid electrolyte Li7La3Zr2O12
Yedukondalu Meesala, Yu-Kai Liao, Anirudha Jena, Nai-Hsuan Yang,Wei Kong Pang, Shu-Fen Hu*, Ho Chang*, Chia-Erh Liu, Shih-Chieh Liao,Jin-Ming Chen, Xiangxin Guo* and Ru-Shi Liu*
J. Mater. Chem. A 7, 8589 (2019) ANSTO (IF=9.931)
22*The Synergic Effects of Zr Doping and Li2TiO3 Coating on the Crystal Structure and Electrochemical Performances of Li-rich Li1.2Ni0.2Mn0.6O2
Yanwu Zhai , Jicheng Zhang , Heng Zhang , Xinzhi Liu , Chin-Wei Wang , Limei Sun, Xiangfeng Liu*
Journal of The Electrochemical Society 166, A1323-A1329 (2019) ANSTO (IF=3.520)
23The magnetic structure of L10 ordered MnPt at room temperature determined using polarized neutron diffraction
Danica Solina* ,Wolfgang Schmidt, Rainer Kaltofen, Cornelia Krien, Chih-Huang Lai and Andreas Schreyer
Mater. Res. Express 6, 076105 (2019) ILL (IF=1.151)
24Reduced Local Symmetry in Lithium Compound Li2SrSiO4 Distinguished by an Eu3+ Spectroscopy Probe
Lei Chen*, Peng Cheng, Zhao Zhang, Liangrui He, Yang Jiang, Guobao Li*, Xiping Jing, Yan’guang Qin, Min Yin, Ting-Shan Chan, Bin Hong, Shi Tao, Wangsheng Chu, Zhi Zhao, Haiyong Ni, Holger Kohlmann, and Oliver Oeckler
Adv. Sci. 2019, 1802126 (2019) ILL (IF=12.441)
25*Absence of spin-ice state in the disordered fluorite Dy2Zr2O7
J. G. A. Ramon, C. W. Wang, L. Ishida, P. L. Bernardo, M. M. Leite, F. M. Vichi, J. S. Gardner, and R. S. Freitas
Physical Review B 99, 214442 (2019) ANSTO (IF=3.813)
26*Plastic anisotropy and deformation-induced phase transformation of additive manufactured stainless steel
Hobyung Chae, E-Wen Huang**, Jayant Jain, Huamiao Wang, Wanchuck Woo, Shi-Wei Chen, Stefanus Harjo, Takuro Kawasaki, Soo Yeol Lee*
Materials Science & Engineering A 762, 138065 (2019) JPARC (IF=4.081)
27*Crystal and magnetic structures of Ce2CuGe6
Ji Qi, Weijun Ren∗, Chin-Wei Wang∗∗, Lei Zhang, Chenyang Yu, Yanxin Zhuang, Zhidong Zhang
Journal of Alloys and Compounds 805, 1260-1265 (2019) ANSTO (IF=3.779)
28*Comparing Cyclic Tension-Compression Effects on CoCrFeMnNi High-Entropy Alloy and Ni-Based Superalloy
Tu-Ngoc Lam, You-Shiun Chou, Yao-Jen Chang, Tsung-Ruei Su, An-Chou Yeh, Stefanus Harjo, Soo Yeol Lee*, Jayant Jain, Bo-Hong Lai and E-Wen Huang*
Crystals 9(8), 420 (2019) JPARC,LANSCE (IF=2.086)
29*Neutron diffraction study of unusual magnetic behaviors in the Ho2Fe11Al6 intermetallic compound
Yili Cao, Kun Lin, Zhanning Liu, Jinyu Hu, Chin-Wei Wang, Maxim Avdeev, Qiang Li, Jinxia Deng, Jun Chen, Hongjie Zhang and Xianran Xing*
Inorganic Chemistry 58, 13472-13475 (2019) ANSTO (IF=4.850)
30A New Magnetic Topological Quantum Material Candidate by Design
Xin Gui, Ivo Pletikosic, Huibo Cao, Hung-Ju Tien, Xitong Xu, Ruidan Zhong, Guangqiang Wang, Tay-Rong Chang, Shuang Jia,Tonica Valla, Weiwei Xie* and Robert J. Cava*
ACS Central Science 5, 900-910 (2019) HFIR (IF=12.837)
31*Element Efects on High-Entropy Alloy Vacancy and Heterogeneous Lattice Distortion Subjected to Quasi-equilibrium Heating
E-Wen Huang*, Hung-ShengChou, K. N.Tu1, Wei-Song Hung, Tu-Ngoc Lam1, Che-WeiTsai, Ching-YuChiang, Bi-Hsuan Lin, An-ChouYeh, Shan-HsiuChang, Yao-JenChang, Jun-JieYang, Xiao-Yun Li, Ching-Shun Ku, KeAn , Yuan-WeiChang & Yu-Lun Jao
Scientific Report 9, 14788 (2019) SNS (IF=4.011)
32Suppression of the outwards-dispersing branches in hour-glass magnetic spectra induced by nanoscale phase separation in La2-xSrxCoO4
H. Guo, Z. W. Li, S. Sakong, G. Ryu, L. Zhao, A. Piovano, W. Schmidt, M. Sprung, J. Strempfer, S. Francoual, D. Dzhigaev, S. Subakti, Z. Hu, H. J. Lin, C. T. Chen, H. Luetkens, O. Stockert, and A. C. Komarek*
Physical Review B 100, 014411 (2019) ILL (IF=3.813)
33*Effects of the Density of Chemical Cross-links and Physical Entanglements of Ultraviolet-Irradiated Polystyrene Chains on Domain Orientation and Spatial Order of Polystyrene-blockPoly(methyl methacrylate) Nano-Domains
Wei-Chen Yang, Song-Hao Wu, Yi-Fang Chen, Andrew Nelson, Chun-Ming Wu,and Ya-Sen Sun*
Langmuir 35, 14017-14030 (2019) ANSTO (IF=3.683)
34Increasing skyrmion stability in Cu2OSeO3 by chemical substitution
A. S. Sukhanov, Praveen Vir, A. S. Cameron, H. C. Wu, N. Martin, S. Muhlbauer, A. Heinemann, H. D. Yang, C. Felser, and D. S. Inosov
Physical Review B 100, 0184409 (2019) SANS (IF=3.813)